ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Print this page

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργίου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99639169
E-mail: maria@mari.org.cy
   
Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Γεωργίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99539884
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Δημητρίου
Τηλέφωνα: 99687990
   
Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνα: 99767549
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Αλεξάνδρου
Τηλέφωνα: 99209429
   
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ
7736, Μαρί
Τηλ. 24333030
Φαξ. 24333315
Ε-Mail: info@mari.org.cy
Designed & Developed by NETinfo Plc